Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XL/199/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie. - 2017, menu 91, artykuł 218 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XL/199/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.

UCHWAŁA Nr XL/199/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.2 i 5 w związku z art.29 ust.1 pkt1 i art.88 ust.1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (. Dz.U. 2017 r,poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


1. Z dniem 1 września 2017 roku tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie z siedzibą w Marciszowie ul. Szkolna 2, zwany dalej „Zespołem” poprzez połączenie jednostek budżetowych:
1) Szkoły Podstawowej w Marciszowie,
2) Przedszkola Publiczne w Marciszowie zwanych dalej „Jednostkami”.
2. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


1. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązanie połączonych Jednostek.
2. Majątek Jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu.
3. Pracownicy Jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 3


Obwód Szkoły Podstawowej w Marciszowie , ul. Szkolna 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  w Marciszowie , ul. Szkolna 2 nie ulega zmianie.

§ 4


Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6


1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów, Szkoły Podstawowej w Marciszowie i  Przedszkola w Marciszowie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie


Z przyczyn ekonomicznych w celu zapewnienia  sprawnej obsługi finansowo-księgowej jest  konieczne utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy tej samej strukturze zatrudnienia.
Z dniem 01 września 2017r. ulega likwidacji dotychczasowy Zespół Szkół poprzez przekształcenie w Szkołę Podstawową i zostaje utworzone Przedszkole Publicznego w Marciszowie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzić będzie Szkoła Podstawowa i Przedszkole zapewniać będzie prawidłowe funkcjonowanie placówek. Ponadto organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową  z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.


ZAŁACZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-06-22
data udostępnienia
2017-06-22
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
141
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.