Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIX/198/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zamiany nieruchomości. - 2017, menu 91, artykuł 217 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIX/198/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXXIX/198/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.


w sprawie: zamiany nieruchomości.  

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) w związku z  art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2174 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów 

u c h w a l a,  co  następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej o pow. 0,1047 ha położonej w Świdniku w granicach działek niezabudowanych nr 495/2, 496/5, 499 zapisanej w księdze wieczystej nr JG1K/00028640/9 stanowiącej własność Gminy Marciszów na nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0629 ha położoną w Świdniku w granicach działek nr 443/2, nr 454/2 zapisaną w księdze wieczystej nr JG1K/00029209/3 stanowiącą własność Pana Ireneusza Próchnickiego.     

§ 2


W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, o których mowa w § 1 należy zastosować dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.  

§ 3


Lokalizację działek, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/198/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zamiany nieruchomości.   


Proponowana zamiana działek związana jest z koniecznością uregulowania stanu prawnego działek nr 443/2 i 454/2 stanowiących własność Pana Ireneusza Próchnickiego,  które zostały zajęte pod poszerzenie gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 531 oraz pod rowy odwadniające w/w drogę, które usytuowane są wzdłuż drogi, po obu jej stronach.  

Działki gminne proponowane do zamiany przylegają bezpośrednio do działek Pana Ireneusza Próchnickiego. Przejęcie tych działek przez Pana Ireneusza Próchnickiego poprawi warunki  zagospodarowania nieruchomości rolnej Pana Próchnickiego.           

Powołany przepis art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę do dokonywania przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego zamiany ich nieruchomości na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub innych osób prawnych. Wartość zamienianych nieruchomości określi rzeczoznawca majątkowy. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości należy uiścić dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.      
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy zamiany nieruchomości oraz koszty wieczystoksięgowe i notarialne, strony umowy poniosą po połowie.    
Mając na celu uregulowanie stanu prawnego zajętych działek zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.        


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-06-22
data udostępnienia
2017-06-22
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
144
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.