Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. - 2017, menu 91, artykuł 211 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVII/190/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.446 z późn. zm./ oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./ po zapoznaniu się z: 
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
2)    sprawozdaniem finansowym, 
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2016, 
4)    informacją o stanie mienia gminy, 
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 
6)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2016. 

Rada Gminy Marciszów 

uchwala, co następuje:

 

§ 1


Udziela się Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/190/17
Rady Gminy Marciszów z dnia 25 maja 2017 r.


    Wójt Gminy Marciszów przedstawił dnia 22 marca 2016 roku Radzie Gminy Marciszów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2016, które zostało przekazane radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze celem zaopiniowania. 

    Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze Uchwałą  Nr I/86/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku  wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

    Komisja Rewizyjna Rady Gminy Marciszów na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku po zapoznaniu się i dokonaniu analizy: 
1)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
2)    sprawozdań finansowych,
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, 
4)    informacji o stanie mienia gminy 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów. 

    Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2016 został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze i Uchwałą Nr I/148/2017 z dnia 18 maja 2017 roku został pozytywnie zaopiniowany.         

Na ustawowy skład 15 radnych w chwili głosowania obecnych było 15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu rady.

Głosowało: na obecnych podczas głosowania 15 radnych,
* 13 radnych głosowało „za” udzieleniem absolutorium,
* 1 radny głosował „przeciw” udzieleniu absolutorium,
* 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

W wyniku głosowania Rada Gminy Marciszów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-05-25
data udostępnienia
2017-05-25
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
111
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.