Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. - 2017, menu 91, artykuł 205 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA Nr XXXV/183/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 marca  2017r. 


w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.210 z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 r. poz. 60) , Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:   

§1


Ustala się następującą  sieci  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.: Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmująca swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.
                       

§2


Ustala się następującą  sieć gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, a także granice obwodów tych gimnazjów  i klas dotychczasowych gimnazjów Gimnazjum  w Marciszowie , ul. Szkolna 2  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia         31 sierpnia 2019r.:Gimnazjum w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmuje swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.
                                                                                                                      

§3


Publiczne Gimnazjum w Marciszowie ul. Szkolna 2 włącza się do Szkoły Podstawowej w Marciszowie  ul. Szkolna 2 – na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.
2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Marciszowie ul. Szkolna 2 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Publiczne Gimnazjum w Marciszowie, ul. Szkolna 2 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

§4


Ustala się sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę   od dnia 1 września 2019r, którego organem prowadzącym jest Gmina Marciszów a także granice obwodów tych szkół : Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmująca swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.
                                                           

§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

 

Uzasadnienie:


Po uzyskaniu pozytywnej  opinii Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2017r. oraz po konsultacjach z przedstawicielami reprezentatywnych Związków Zawodowych / Ogólnopolskie Porozumienie  Związków Zawodowych – ZNP ,Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” /  od 1 września 2017r.do 31 sierpnia 2019r. tworzy się  ośmioletnią szkołę podstawową , Marciszów ul. Szkolna 2 w której kontynuować  naukę będą uczniowie  gimnazjum aż do jego wygaśnięcia . Od 01 września 2019r. na terenie gminy Marciszów będzie funkcjonować  jedna ośmioklasowa szkoła podstawowa dla wszystkich miejscowości z terenu gminy , Marciszów ,ul. Szkolna 2. Dla uczniów  nie będzie żadnych zmian ,jeżeli chodzi o miejsce nauki, ponieważ nauka odbywa się w tym samym budynku. Zmieni się tylko struktura organizacyjna zgodnie z powyższą uchwałą.

Sporządziła:
Marta Jędrzejowska
Kierownik Referatu Oświaty

Metryka

data wytworzenia
2017-03-30
data udostępnienia
2017-03-30
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
113
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.