Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. - 2017, menu 91, artykuł 200 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXXIII/176/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017r. 


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.116,117,129 ust. 1 pkt 2, 206 ust. 1-4 , 208, 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 r. poz. 60) , Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1


Ustala się następujący projekt planu sieci  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.: Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmująca swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.

§ 2


Ustala się następujący plan sieci gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, a także granice obwodów tych gimnazjów  i klas dotychczasowych gimnazjów Gimnazjum  w Marciszowie , ul. Szkolna 2  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.:Gimnazjum w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmuje swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.  
                                                          

§ 3


Publiczne Gimnazjum w Marciszowie ul. Szkolna 2 włącza się do Szkoły Podstawowej w Marciszowie  ul. Szkolna 2 – na następujących warunkach:
1)Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.
2)Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Marciszowie ul. Szkolna 2 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Publiczne Gimnazjum w Marciszowie, ul. Szkolna 2 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

§4


Ustala się  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę  od dnia 1 września 2019r., zgodnie z art.206 ust.2 pkt 6 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. 
                                                           

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 6


Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Marciszów.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-01-26
data udostępnienia
2017-01-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
103
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.