Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/175/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedsz - 2017, menu 91, artykuł 199 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIII/175/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedsz

Uchwała Nr XXXIII/175/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017 r


w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole  prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz .U. z 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art.14ust.5 pkt 1 i ust.6  ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty  ( Dz.U.z 2016r. ,poz.1943, 1954 i poz.1985  z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów  uchwala co następuje: 

§ 1


W  uchwale  NR XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole  prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, wprowadza się następującą zmianę:
skreśla się w  §  3  ustęp 6 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów. 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2017r.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUZASADNIENIE

Zapis § 3 ust. 6  „Opłaty pobiera się w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni” winien być zawarty  w umowie między przedszkolem  a rodzicami.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-01-26
data udostępnienia
2017-01-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
115
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.