Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XV/98/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020 - 2020, menu 199, artykuł 779 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA Nr XV/98/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XV/98/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2019 poz. 863 z późn.zm.)   Rada Gminy Marciszów

 

u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę       62.000,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       62.000,00

           

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

Plan dochodów po zmianach                                  21.568.190,00 zł

Plan wydatków po zmianach                                 20.677.791,80 zł

 

 

§ 2

 

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 62.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2019 roku.

 

§ 3

 

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2019) – 375.682,00 zł

 

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/82/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  

§ 4

 

W uchwale Nr XIII/82/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

Załączniki nr 1, 2, 3

 

UZASADNIENIE

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             62.000,00 zł

 

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2019 roku w kwocie  62.000,00 zł;

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 42.000,00 zł na przygotowanie, wykonanie i przedstawienie Strategii Gminy na lata 2021-2030 z jednoczesnym wykonaniem raportu o stanie Gminy za rok 2019;

- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 14.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług i opłat związanych z ochroną środowiska m. in na opracowywanie opinii dendrologicznych , ogławianie drzew i pielęgnację terenów zielonych.

- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 6.000,00 zł na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska i monitoringu wysypiska śmieci .

 

Metryka

data wytworzenia
2020-02-28
data udostępnienia
2020-02-28
sporządzone przez
Bania Edyta
opublikowane przez
Michalski Mariusz
ilość odwiedzin
40
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.