Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XV/96/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych. - 2020, menu 199, artykuł 740 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA Nr XV/96/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.

UCHWAŁA Nr XV/96/2020

Rady Gminy Marciszów

z dnia 28 lutego 2020 roku

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych. 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.506/ oraz art. 163 § 2 i 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.52 ze zmianami/  Rada Gminy Marciszów

 

U c h w a l a co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych  w składzie:

 

1. Jadwiga Adamczyk, 

2. Grzegorz Parzygnat,

3. Łukasz Leder,

§ 2

 

Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy Marciszów, przed przystąpieniem do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.52 ze zmianami/. 

 

§ 3

 

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Gminy Marciszów.

 

§ 4

 

Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Wójt Gminy Marciszów.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów. 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/96/2020

Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2020 r.

 

            Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pismem z dnia 29 stycznia 2020 roku znak A-0134-18/19 zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

            Zgodnie z art.160 i art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym, a przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest konieczne i zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2020-02-28
data udostępnienia
2020-02-28
sporządzone przez
Płaszczyńska Anna
opublikowane przez
Michalski Mariusz
ilość odwiedzin
45
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.