Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIV/88/20 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości - 2020, menu 199, artykuł 719 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA Nr XIV/88/20 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIV/88/20
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2020 r.

 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Marciszów  u c h w a l a,  co  następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne, tj.:

 1. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 479/1 położona w obrębie Wieściszowice w częściach o łącznej powierzchni: 0,376 ha,
 2. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow. 0,012 ha położonej w obrębie Wieściszowice,
 3. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 477 o pow. 0,03 ha położonej w obrębie Wieściszowice,
 4. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 473 położona w obrębie Wieściszowice w częściach o łącznej pow. 0,028 ha,
 5. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 215/7 położona w obrębie Sędzisław w częściach o łącznej powierzchni: 0,22 ha,
 6. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 256/2 położona w obrębie Sędzisław w częściach o łącznej powierzchni: 0,022 ha,
 7. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 282/2 położona w obrębie Pastewnik w częściach o łącznej powierzchni: 1,77 ha,
 8. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 380/36 położona w obrębie Marciszów w częściach o łącznej powierzchni: 0,353 ha,
 9. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 430 położona w obrębie Marciszów w częściach o łącznej powierzchni: 0,066 ha,
 10. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 36/3 o pow. 0,7 ha położonej w obrębie Marciszów,
 11. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 726 o pow. 0,025 ha położonej w obrębie Marciszów,
 12. Części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 193 i 53/3 o łącznej pow. 0,53 ha położone w obrębie Ciechanowice,
 13. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 53/3 o pow. 0,58 ha położonej w obrębie Ciechanowice,
 14. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 16/4 o pow. 0,0025 ha położonej w obrębie Ciechanowice,
 15. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 251/1 położona w obrębie Ciechanowice o powierzchni 0,0774 ha,
 16. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 22 położona w obrębie Ciechanowice w częściach o łącznej powierzchni: 0,03 ha,
 17. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 244 położona w obrębie Ciechanowice w częściach o łącznej powierzchni: 0,407 ha,
 18. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 709/2 o pow. 0,033 ha położonej w obrębie Ciechanowice.

 

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewidniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/88/20

Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

 


        Nieruchomości opisane w § 1. niniejszej uchwały stanowią własność gminy Marciszów.
Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawcy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy. Zawarcie kolejnych umów będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.

        Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a)  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.  

        W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejne umowy z dotychczasowymi dzierżawcami konieczna jest zgoda rady gminy.  

 

Przewidniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2020-01-31
data udostępnienia
2020-01-31
sporządzone przez
Renata Wolska
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
61
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.