Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIV/89/20 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. - 2020, menu 199, artykuł 718 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA Nr XIV/89/20 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA Nr XIV/89/20
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Marciszów  u c h w a l a,  co  następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, tj. lokal użytkowy o pow. 36,50 m2 zlokalizowany w budynku położonym w Marciszowie przy ul. Szkolnej 8b.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/89/20

Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 


Dotychczasowy dzierżawca lokalu użytkowego o pow. 36,50 m2 zlokalizowanego w budynku położonym w Marciszowie przy ul. Szkolnej 8b, tj. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, wnioskiem z dnia 18.12.2019 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie kończącej się w dniu 31.12.2019 r. umowy najmu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.  

W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejną umowę z dotychczasowym najemcą konieczna jest zgoda rady gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

 

Metryka

data wytworzenia
2020-01-31
data udostępnienia
2020-01-31
sporządzone przez
Renata Wolska
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
61
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.