Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XIV/91/20 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Pastewnik - 2020, menu 199, artykuł 714 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA NR XIV/91/20 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Pastewnik

UCHWAŁA NR XIV/91/20

RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Pastewnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm) oraz art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Pastewnik – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

 

UZASADNIENIE

 Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu zapewnienia sprawnej komunikacji pasażerskiej, a co za tym idzie umożliwienie wsiadania i wysiadania podróżnych we wskazanych miejscach.

Zgodnie z art. 20f Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018r.  poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy wskazuje wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych, a zarządca drogi jest obowiązany ustalić ich ostateczną lokalizację.

            Powyższe stanowi podstawę dla organizatora transportu (właściwej jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw transportu) do określenia zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (teks jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zmianami ), przystanków komunikacyjnych, których jest właścicielem lub zarządzającym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/91/20

Rady Gminy Marciszów

z dnia 31.01. 2020 r.

 WYKAZ WSTĘPNEJ LOKALIZACJI NOWYCH PRZYSTANKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ

Droga powiatowa nr 3470D Nagórnik – Pastewnik

Lp.

Nr drogi

Nazwa miejscowości

Kilometraż drogi

Wstępna lokalizacja nowych przystanków komunikacyjnych

strona drogi

1

2

3

4

5

1.

3470D

Pastewnik

8 + 585

lewa

Razem ilość przystanków:

1

           

 

 

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-01-31
data udostępnienia
2020-01-31
sporządzone przez
Nawrocki Bartłomiej
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
69
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.