Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIII/75/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019 - 2019, menu 170, artykuł 673 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XIII/75/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

UCHWAŁA Nr XIII/75/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 863 ze zm.)   Rada Gminy Marciszów

  

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę      541.856,00

z tego:

            dochody bieżące                                                                   o kwotę       536.856,00

            dochody majątkowe                                                              o kwotę           5.000,00

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                                         o kwotę      833.800,00

Z tego:

             dochody bieżące                                                                  o kwotę        606.800,00

 dochody majątkowe                                                            o kwotę        227.000,00

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę        63.106,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę         63.106,00

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                         o kwotę       355.050,00

z tego:

           wydatki bieżące                                                                     o kwotę          95.150,00

           wydatki majątkowe                                                               o kwotę        259.900,00

 

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

 

 Plan dochodów po zmianach                                  21.965.054,65 zł

Plan wydatków po zmianach                                 20.027.685,57 zł

 

 § 2

 

W uchwale Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2019, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

UZASADNIENIE

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        541.856,00 zł

Dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu oraz w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST.3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63.106,00 zł.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę     833.800,00 zł

Dochody budżetowe zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie  założonego planu, w szczególności z tytułu dzierżawy mienia wodociągowego oraz sprzedaży nieruchomości gminnych oraz zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości do WPWiK w Wałbrzychu.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             63.106,00 zł

Wydatki zwiększono  w związku z otrzymaną subwencją w kwocie 63.106,00

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 63.106,00 zł na zakup wyposażenia, zakup gazu na cele grzewcze oraz na zakup usług

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę           355.050,00 zł

 

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w  przedstawionej klasyfikacji budżetowej

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Załączniki nr 1, 2, 3 (pobierz PDF)

Metryka

data wytworzenia
2019-12-30
data udostępnienia
2019-12-30
sporządzone przez
Bania Edyta
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
122
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.