Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIII/81/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania. - 2019, menu 170, artykuł 671 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XIII/81/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

UCHWAŁA Nr XIII/81/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

 

 Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 300 złotych.

 

§ 2

 

  1. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy Marciszów, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy Marciszów, a także rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z pełnieniem funkcji.
  2. Wypłata diet, o których mowa w § 1 dokonywana będzie do dnia 10 – go następnego miesiąca.
  3. W przypadku pracy sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, dieta wypłacana jest proporcjonalnie do ilości dni pracy, biorąc pod uwagę 30 dni w miesiącu.
  4. Sołtysom sprawującym jednocześnie mandat radnego, pobierającego dietę na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje również dieta ustalona dla radnych na mocy odrębnej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XV/68/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2019-12-30
data udostępnienia
2019-12-30
sporządzone przez
Bania Edyta
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
119
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.