Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr IX/50/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów - 2019, menu 170, artykuł 489 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr IX/50/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów

UCHWAŁA Nr IX/50/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 712), art. 2 ust.1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych wpłacane są na konto Gminy Marciszów.
2. Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonanie usługi.
3. Przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grób, w którym pochowane są zwłoki i prochy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej za pochowanie zwłok w wysokości 50% licząc od dnia, w którym upłynęło 20 lat od pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty 20 letniej (w przypadku grobów rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania pierwszych zwłok).
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę.
5. Przedłużenie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „za życia” na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej w wysokości 100% w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia opłaty. Nie uiszczenie tej opłaty jest równoznaczne z utratą miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest koniecznością dostosowania aktu prawnego regulującego zakres ustalonych w przeszłości zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów opłat cmentarnych do aktualnego stanu prawnego.Od 2013r. nie dokonywano aktualizacji opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych. Przez okres obowiązywania dotychczasowego akty prawnego koszty utrzymania cmentarzy znacznie wzrosły w związku z czym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Załączniki nr 1, 2

Metryka

data wytworzenia
2019-06-28
data udostępnienia
2019-06-28
sporządzone przez
Płaszczyńska Anna
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
257
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.