Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr IX/48/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych - 2019, menu 170, artykuł 487 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr IX/48/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych

UCHWAŁA Nr IX/48/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.506/ oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.52 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w składzie:

1. Jadwiga Adamczyk,
2. Julian Polański ,
3. Dawid Chęciński,

§ 2

Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy Marciszów, przed przystąpieniem do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.52 ze zmianami/.

§ 3

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Gminy Marciszów.

§ 4

Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Wójt Gminy Marciszów.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/48/19
Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pismem z dnia 8 maja 2019 roku znak A-0134-7/19 zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
Zgodnie z art.160 i art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym, a przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest konieczne i zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2019-06-28
data udostępnienia
2019-06-28
sporządzone przez
Płaszczyńska Anna
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
208
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.