Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr IX/47/19 Rady GMINY MARCISZÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Marciszów. - 2019, menu 170, artykuł 486 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr IX/47/19 Rady GMINY MARCISZÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr IX/47/19
Rady GMINY MARCISZÓW
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Marciszów
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 25 pkt 2 Statutu Gminy Marciszów przyjętego uchwałą nr XVII/92/03 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2003 r., Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową.
2. Przedmiotem działania komisji statutowej jest opracowanie projektu nowego statutu Gminy Marciszów.

§ 2.

1. Określa się 3 (trzy) osobowy skład Komisji Statutowej.
2. Do składu Komisji Statutowej powołuje się:
1) Edmund Orzechowski
2) Jolanta Sanojca
3) Mirosław Wolak

§ 3.

1. Zakres działań i kompetencji Komisji Statutowej obejmuje:
1) analizę tekstu statutu Gminy Marciszów
2) przygotowanie propozycji nowego statutu
3) opiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia nowego statutu gminy.

§ 4.

1. Pracami Komisji Statutowej kieruje jej przewodniczący.
2) . Przewodniczący Komisji Statutowej wyznacza posiedzenia komisji oraz określa ich przedmiot.
3) . W celu prawidłowej realizacji zadania, przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komisji inne osoby niż wymienione w §

§ 5.

Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Marciszów uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Marciszów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Dokonanie analizy zapisów statutu Gminy Marciszów jest konieczne z uwagi na zmianę ustawy z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity (Dz.U. z 2018r. poz.994) wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018r.o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r.,poz.130).
Ponadto istnieje potrzeba kompleksowej analizy tekstu statutu Gminy Marciszów w celu dostosowania jego zapisów do aktualnych uwarunkowań działalności samorządu Gminy Marciszów.
Wobec powyższego zasadne jest powołanie doraźnej Komisji Statutowej oraz określenie trybu opracowania nowego Statutu Gminy Marciszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2019-06-28
data udostępnienia
2019-06-28
sporządzone przez
Płaszczyńska Anna
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
163
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.