Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów - 2019, menu 168, artykuł 541 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów

Załącznik
do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów

 WÓJT GMINY MARCISZÓW

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów.

 

I. Podstawa i opis przedmiotu dzierżawy

 1. Podstawą dzierżawy jest uchwała Rady Gminy Marciszów nr VII/37/19  z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.
 2. Okres, na który będzie zawarta umowa dzierżawy, wynosi 10 lat od dnia wydania przedmiotu dzierżawy.
 3. Przedmiotem dzierżawy jest oddanie gruntów i mienia w postaci infrastruktury znajdującej się na i w tych gruntach, tak jak w § 1 wzoru umowy dzierżawy - stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, w celu świadczenia usług ujmowania, uzdatniania i hurtowej dostawy wody dla potrzeb gminnej jednostki budżetowej pn: Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” oraz innych podmiotów w tym dostarczających hurtowo wodę dla aglomeracji Wałbrzyskiej, wraz z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją tego mienia i urządzeń stanowiących własność Gminy Marciszów, tj.:

 

3

 

 

L.p.

 

Obręb

Nr działki

Urządzenia, budynki i budowle

1.

Ciechanowice

348/1

studnia nr 6, ogrodzenie z siatki leśnej na słupkach betonowych o wymiarach boków 28,40m, 28,20m, 22,80m, 17,40m i wysokości siatki 1,5 m, brama dwuskrzydłowa i furtka o łącznej długości 4,60m i wysokości siatki 1,5m. Studnia głębinowa z włazem stalowym o wymiarach 2,50m x 1,10m, stalowy komin wentylacyjny ,drabinka zejściowa metalowa, skrzynka zasilająca. WPWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu książki studni. Komora studni wodomierzowej (sprawdzającej), wodomierz, manometr, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca, głowica studni z pompą głębinową w ciągłym użytkowaniu. Druga komora wodomierzowa o wymiarach zewnętrznych 2,55mnx1,7m wyposażona w wodomierz dn. 150. Na działce leżą sieci wodne technologiczne, sieć elektroenergetyczna

348/2

Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach 2,38m x 2,43m i średniej wys. 2,90m, dach dwuspadowy w kierunku rynny wewnętrznej betonowej, drzwi stalowe wys. 1,9m szer. 0,93m. W kiosku znajduje się szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni. Na działce zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna.

389/1

studnia nr 11a ogrodzenie z siatki niepowlekanej na słupkach betonowych o wymiarach boków 22,90m, 21,20m, 19,10m, 18,50m i wysokości 1,5m. Brama dwuskrzydłowa i furtka - łączna długość 4,60m i wysokości 1,70m. Studnia głębinowa z włazem stalowym o wymiarach 2,40m x 1,06m, stalowy komin wentylacyjny, drabinka zejściowa stalowa, skrzynka zasilająca, komora studni wyposażona w wodomierz dn. 100,manometr, zawór zwrotny zasuwa odcinająca, głowica studni z pompą głębinową w ciągłym użytkowaniu. WPWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu książki studni. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach 2,44m x 2,48m i średniej wys. 2,50m, dach jednospadowy, drzwi stalowe wys.1,9m szer. 0,94m. Wewnątrz kiosku znajduje się szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni. Droga gruntowa, dojazdowa do ujęcia, w linii prostej od torów do działki 389/1długość około 90m i od przepustu kolejowego do skrajni jezdni drogi powiatowej długość ok183m. W działce leżą sieci wodne technologiczne, sieć elektroenergetyczna.

2

Marciszów

59 i  36/1

studnie i ujęcia lewarowe w tym: Nieruchomości są ogrodzone, w części ogrodzenie z siatki metalowej nie powlekanej na słupkach betonowych, a w części z linek stalowych rozciągniętych na słupkach stalowych. Z uwagi na gęste zarośla i krzewy nie było dostępu w celu dokonania pomiarów ogrodzenia. Od strony ul. Spółdzielczej, na wysokości budynku nr 28 znajduje się dodatkowa bramka wejściowa na teren nieruchomości. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 4,5 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6 m . Ujęcia płytkie lewarowe w postaci studni betonowych przykrytych płytami betonowymi o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 0,8 m w ilości 15 szt. , studnie posadowione w linii na długości około 550m w odległości pomiędzy studniami wynoszącej około 31 m. Na wysokości studni nr 8 licząc od bramy wejściowej i w odległości około 7,8 m od tej studni po prawej stronie znajduje się studnia kontrolna ujęć płytkich. Na wysokości studni nr 11 – 12 licząc od bramy po lewej stronie znajdują się piezometry w ilości 4 szt. Na nieruchomości w obszarze ogrodzonym znajdują się 3 szt. słupów energetyki zawodowej potrójne, przelotowe, oporowe niskiego napięcia oraz 1 szt. słup średniego napięcia Przed bramą wjazdową stwierdzono dwa słupy energetyczne przelotowe. Teren nieruchomości za wyjątkiem ścisłego obszaru usytuowania 15 studni zakrzewiony, zarośnięty głogami, dziką różą, dzikimi drzewami owocowymi, nieutrzymywany. W działce leżą sieci wodne technologiczne-przesyłowe, sieć elektroenergetyczna

219/1

studnia nr 9, nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej nie powlekanej na słupkach stalowych o wymiarach boków ogrodzenia wynoszących około23,4 m; 24,1 m; 23,3 m; 22,7 m i średniej wysokości 1,6 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 4,6 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6 m. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem stalowym kwadratowym o wymiarach około 0,8 m x 0,8 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, skrzynka zasilająca Komora studni głębinowej wyposażona w drabinkę wejściową, pompę głębinową z głowicą i rurą wznoszącą oraz armaturę kontrolno-pomiarową, w tym zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, wodomierz. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około2,40 m x 2,45 m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym wklęsłym z rynną, z drzwiami stalowymi o wys. 2 m i szer. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza, ponadto układ pomiarowo- rozliczeniowy dla studni i instalacja elektryczna. Poza obszarem ogrodzonym znajdują się urządzenia energetyczne(transformator) nie związane z działalnością wodociągową. W działce leżą sieci wodne technologiczne, sieć elektroenergetyczna.

241

stacja transformatorowa, obiekt budowlany, murowany z cegieł, otynkowany w postaci wieży o podstawie prostokąta i wymiarach zewnętrznych ścian 3,30m x 3,30mi wysokości około 8,50m pełniący funkcję stacji energetycznej zasilającej studnie głębinowego numerach 4, 5, 6. Obiekt wyposażony w drzwi stalowe wejściowe i skrzynkę licznikową.

320

Działka niezabudowana

310/2

ujęcia podziemne studnia nr 3, nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej na podmurówce betonowej, siatka rozmieszczona na słupkach metalowych o wymiarach boków wynoszących około 30 m; 20,30 m; 30 m; 20,10 m i średniej wysokości 1,5 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 4,3 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,50 m z włazem stalowym o średnicy około 1,0 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, według oświadczenia pracowników WPWiK wyłączona z użytkowania. Komora studni głębinowej wyposażona w rurę wznoszącą bez pompy głębinowej, zawór odcinający, bez drabinki wejściowej i armatury kontrolno-pomiarowej. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,40m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym wklęsłym z rynną, z drzwiami stalowymi o wys. 2,08 m i szer. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja elektryczna. Na zewnątrz wokół budynku opaska okalająca żwirowa z obrzeżami betonowymi. W działce leżą sieci wodne technologiczne i elektroenergetyczne.

310/3

Zakład Uzdatniania Wody Marciszów Dolny, studnie nr 1, nieruchomość ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej niepowlekanej, na podmurówce betonowej, słupkach betonowych, średnia wysokość 1,5m. Na obszarze ogrodzonym wewnątrz stwierdzono budynki, budowle i inne obiekty, w tym drogi wewnętrzne asfaltowe o nieregularnej szerokości, oświetlenie w ilości 8 lamp, zadrzewienia i tereny zielone – całość stanowi teren zamknięty, nazwany jako Zakład Marciszów Dolny. Wjazd i wejście na teren zakładu prowadzi bramą dwuskrzydłową z furtką o łącznej długość 5,4 m i wysokości około 2,5 m. Na terenie zakładu znajduje się, murowany budynek pompowni o wymiarach to 29,30m x 19,80 m. Wewnątrz budynku pompowni: pomieszczenie sterownicze pompowni głębinowych, w którym znajdują się: szafy sterownicze pompowni zakładu - 5 sztuk, szafy sterownicze ujęć głębinowych oraz płytkich - 5 sztuk, szafa kablowa - 1 sztuka, pomieszczenia socjalne - umywalnia, szatnia, prysznic, wc - 4 pomieszczenia. Pomieszczenie pomp: zespoły pomp- 4 sztuki, rozdzielnia, pomieszczenie rozdzielni kondensatorów, rampa, akumulatorownia, suwnica pomostowa z ręcznym napędem 3T nr. UDT 658WA, kanały technologiczne, zespoły pomp odwadniających kanały technologiczne , pompa nr 1 -OS-2008/5 (zasuwa ssąca, pompa, silnik napędowy, zasuwa tłoczna), pompa nr 2-OS-150AM/5-EX (zasuwa ssąca, pompa, silnik napędowy, zasuwa tłoczna), pompa nr 3-OS250AM/4 (zasuwa ssąca, pompa, silnik napędowy, zasuwa tłoczna), pompa nr 4-OS200B/5 (zasuwa ssąca, pompa, silnik napędowy, zasuwa tłoczna), pompy odwadniające pomocnicze, rampa rozładowczo-załadowcza z wózkiem szynowym, rozdzielnia zasilająca pompy-10 szaf sterowniczych, nagrzewnice-2 sztuki. Kotłownia- magazyn socjalny wewnątrz którego znajduje się kocioł STALMARK z pompą obiegową . Rozdzielnica energetyczna, w skład której wchodzi 8 szaf, dwie komory transformatorowe z transformatorami 250kVA, dwie baterie kondensatorów. W obrębie działki 310/3 znajdują się sieci wodne technologiczne i przesyłowe, sieci elektroenergetyczne. Przy budynku pompowni znajduje się wewnętrzna kanalizacja deszczowa. Budynek starej pompowni przeznaczony na magazyn, pomieszczenie nieogrzewane, podłogi utwardzone częściowo betonowe , instalacja elektryczna , oświetlenie, kanały wentylacyjne , zasilanie 230Vi 380V. Budynek o wymiarach17,10 m x 9,35 m. Budynek odżelaziacza, w którym znajduje się dwukomorowy zbiornik wody pitnej, chlorownia, studnia zbiorcza pompownia ujęcia płytkiego, wyciągarka pompy, szafa sterownicza niskiego napięcia. Wymiary budynku wynoszą 15,90 m x 12,80 m Nieczynna komora uderzeniowa. Basen wodny o wymiarach 10,40 m x 3,5 m, głębokość 2,2m i komorą zbiorczą z odpływem o wymiarach 1,1 m x 1,3 m. Studnia głębinowa nr 1 betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem stalowym o średnicy około 1,05 m, wyposażona w komorę ,stalowy komin wentylacyjny, drabinkę wejściową stalową, schody wejściowe i skrzynkę zasilającą-oznaczono. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,40 m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym z drzwiami stalowymi o wys. 2,08m i szer,. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja. Zbiornik wody uzdatnionej nr 1 . Zbiornik wody uzdatnionej nr 2 . Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,50 m z włazem stalowym o średnicy około 1,0 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, wyłączona z użytkowania i kiosk sterowniczy – nieczynny Komora z zasuwą wodomierzową z demontowanym wodomierzem. Komory z zasuwami 2 szt. odcinające zbiornik wody uzdatnionej nr 1 i 2. Nieczynny piezometr. Budynek rozdzielni średniego napięcia z 12 szafami, z dwiema            komorami             transformatorowymi i transformatorami (800kVA i 630kVA), budynek o wymiarach7,65mx13,70m. Teren częściowo zadrzewiony, wokół budynków prowadzi aleja asfaltowa o nieregularnej szerokości.

310/5

studnia nr 7 Nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej niepowlekanej na słupkach metalowych o wymiarach boków wynoszących około 25 m; 25m; 22,6 m; 26,10 m i średniej wysokości 1,5 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 3,5 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,5. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem stalowym o średnicy około 1,05 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, skrzynka. Komora studni głębinowej wyposażona w drabinkę wejściową, pompę głębinową z głowicą i rurą wznoszącą oraz armaturę kontrolno-pomiarową, w tym zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, wodomierz. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,40 m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym wklęsłym z rynną, z drzwiami stalowymi o wys. 2,08 m i szer. 1,0m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja elektryczna. W działce leżą sieci wodne technologiczne i sieć elektroenergetyczna.

323/2

studnia nr 8, nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej niepowlekanej na słupkach betonowych o wymiarach boków ogrodzenia wynoszących około 23,4 m; 20,3 m; 23,7 m; 22,3 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość4,6 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem stalowym o średnicy około 1,05 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, skrzynka. Komora studni głębinowej wyposażona w drabinkę wejściową, pompę głębinową z głowicą i rurą5

wznoszącą oraz armaturę kontrolno-pomiarową, w tym zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, wodomierz. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,45 m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym wklęsłym z rynną, z drzwiami stalowymi o wys. 2 m i szer. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja elektryczna. W działce leżą sieć wodna technologiczna i sieć elektroenergetyczna

572

studnia nr 10 Nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki metalowej niepowlekanej na słupkach stalowych o wymiarach boków ogrodzenia wynoszących około18,2 m; 25,25 m; 22,70 m; 29,10 m i średniej wysokości 1,4 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 5,5 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6.Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem7

stalowym o średnicy około 1,05 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, schody wejściowe, skrzynka zasilająca. Komora studni głębinowej wyposażona w drabinkę wejściową, pompę głębinową z głowicą i rurą wznoszącą oraz armaturę kontrolno-pomiarową, w tym zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, wodomierz. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,43 mi średniej wysokości około 3,10 m z dachem dwuspadowym wklęsłym z rynną, z drzwiami stalowymi o wys. 2,08 m i szer. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja. Słup podwójny końcowy linii zasilającej studnię. Komora wodomierzowa podziemna o wymiarach zewnętrznych 2,10 m x 1,5 m i głębokości około 1,9 m. W działce leżą sieci wodne technologiczne i sieci elektroenergetyczne.

478/4

stanowi drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych oraz garaży i komórek. Droga użytkowana jest przede wszystkim przez mieszkańców osiedla. Część drogi jest o nawierzchni asfaltowej, reszta o nawierzchni tłuczniowo - gruntowej

478/7

w jej ogrodzonej części znajduje się altanka, niewielki staw, nasadzenia, drzewa owocowe i krzewy, w pozostałej części działka jest wykorzystywana na cele rolnicze

478/8

Nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolnicze i ogródki

478/25

stanowi drogę „ślepą” dla osiedla mieszkalnego. Działka jest o nawierzchni asfaltowej, a po środku drogi zlokalizowany jest trawiasty klomb z drzewami.

478/27

na której znajduje się utwardzona droga dojazdowa oraz ciąg garaży i pomieszczeń gospodarczych

482/3

Zakład Uzdatniania Wody Marciszów Górny. Nieruchomość według ewidencji gruntów dz. nr 482/3 obręb Marciszów, wydzielona z działki nr 482/1 ogrodzona ogrodzeniem z siatki niepowlekanej, na podmurówce betonowej, słupkach betonowych i metalowych, średnia wysokość ogrodzenia około 1,5 m, teren działki częściowo zadrzewiony. W skład nieruchomości wchodzi m. innymi: Komora zasuw, laguny osadowe w ilości czterech zbiorników sztucznych o kształcie prostokątnym do odprowadzania osadu z procesu technologii uzdatniania wody, wyposażonych po dwa mnichy i po dwie studzienki rozdzielcze na każdą lagunę. Budynek kotłowni, z pomieszczeniem kotłów, w którym zamontowane są dwa kotły 350 kW z czterema podajnikami na paliwo typu ekogroszek, kotłownia posiada instalacje rozdzielacze, obiegowe, dwie pompy obiegowe typu80POt120A. W budynku kotłowni znajduje się dodatkowo pomieszczenie magazynowe, podręczny skład opału, a na piętrze pomieszczenie socjalne, toaleta i szatnia. Do budynku kotłowni przynależy zewnętrzny wolnostojący komin stalowy oraz naczynie zbiorcze typuotwartego. Komin posiada trzy sztuki stalowych odciągów stabilizujących. Przed budynkiem jest plac manewrowy utwardzony płytami betonowymi. Magazyn składu opału. Budynek usługowy, w którym znajduje się pomieszczenie z suwnicą – suwnica NR UDT 4926 WA 2T,pomieszczenie z roztworem sody kaustycznej, skruber – urządzenie do filtrowania powietrza, dyspozytornia z szafą sterowniczą, pomieszczenie laboratorium zakładowego, rozdzielnia niskiego napięcia, 20 pól i 2 baterie kondensatorów 3x2x20KVAL, centrala telefoniczna, szatnia męska z toaletą i natryskiem, szatnia damska z toaletą i natryskiem, stołówka, magazynek. Budynek chemiczny w którym znajdują się: a) pompy: pompa nadmanganian potasu, typ YE T/PVC D-5 RS, nr,, pompa odwadniania kanałów typ RZ 50-200, rok budowy1987/1987, pompa nr 1 siarczanu glinu typ YEM T/PVC D-5Z RS, 6, pompa nr 2 siarczanu glinu typ YEM T/PVC D-5Z RS, , pompa nr 1 wapna typ 50 PJM 200, nr fabryczny 6785, rok budowy 1995, pompa nr 2 wapna typ 50 PJM 200, nr fabryczny 1455, rok budowy 1996,pompa nr 1 węgiel typ 50 PJM 200, nr fabryczny 1458, rok budowy 1996, pompa nr 2 węgiel typ 50 PJM 200, nr fabryczny 1454, rok budowy 1996, zbiornik siarczanu glinu – 2 sztuki, instalacja rurociągów technologicznych, układ dozowania wapna – 2 sztuki, układ dozowania węgla – 2 sztuki, paleto zbiorniki – zbiornik nadmanganianu potasu – 2 sztuki, suwnica elektryczna nr UDT 4795 WA3,2T, wentylator. Budynek pompowni, w którym znajdują się: pompa 101A , typ 300HL40, nr fabryczny311176, typ silnika B3180l, nr fabr. Silnika 157609, rok budowy 1977, pompa 101B, typ300HL40, nr fabryczny 311172, typ silnika B3180l, nr fabr. silnika 157651, rok budowy1977, pompa 101C, typ 300Z2k-15, nr fabryczny 1246, typ silnika Sf280M-6, nr fabr. silnika588797, rok budowy 1987, pompa 101D, typ 300HL40, nr fabryczny 311171, typ silnikaSSg180L-4M, nr fabr. silnika T085418, rok budowy 1977, pompa odwadniająca kanałów, typSK7.01.1.1, nr fabryczny 366095, typ silnika TAP 100L-4s, nr fabr. silnika 2260183, rok budowy 1989, pompa próżniowa PW11, typ PW4.22.1.1, nr fabryczny 369725, typ silnika Sf1112L-M4K, nr fabr. silnika 81135, pompa 102A, typ 300Z2k-15, nr fabryczny 1245, typ silnika Sf280M-6, nr fabr. silnika 598796, rok budowy 1987/1986, pompa 102B, typ300HL40, nr fabryczny 311174, typ silnika SSg180L-4M, nr fabr. silnika V016845, rok budowy 1977, pompa 102C, typ 300Z2k-15, nr fabryczny 1244, typ silnika Sf280M-6, nr fabr. silnika 598798, rok budowy 1987, pompa 102D, typ RX150-400, nr fabryczny B2314,typ silnika Sg200L-60, nr fabr. silnika 879685, rok budowy 1988, pompa 103A wody płuczącej, typ 80PJM215, nr fabryczny 999, typ silnika Stg160L -2-M, nr fabr. silnikaH124440, rok budowy 1999 pompa 103B, wody płuczącej, typ 100PM215, nr fabryczny120851, typ silnika Stg200L -2A, nr fabr. silnika 997707, rok budowy 1975, skrzynka sterownicza, suwnica pomostowa z napędem ręcznym NR UDT 8326000013 2T, sita mechaniczne – 2 sztuki, nagrzewnica – 2 sztuki, pomost technologiczny, Budynek chlorowni, w którym znajduje się instalacja dozowania chloru, magazyn chloru, nagrzewnica, instalacja zabezpieczająca z sodą kaustyczną. Budynek filtrów i klarowników, w którym znajduje się: filtry pospieszne – 6 szt., pulpit sterowniczy – 6 szt., aparatura kontrolno– pomiarowa, przepustnice, rurociąg wody płuczącej do płukania filtrów, ciągnik elektryczny, nagrzewnice– 7 sztuk, pomost roboczy, zbiorniki do klarowania wody – 20 zbiorników, pomieszczenie dmuchaw z: dmuchawą nr 1, typ K55, dmuchawą nr 2, typ TK10W. Pomieszczenie łączące, korytarz – łącznik. Studnia nr 2a. Studnia nr 2. Kiosk sterowniczy do studni nr 2a.. Studnia nr3. Kiosk sterowniczy do studni nr Staw filtrujący. Nieczynny budynek „odżelaziacza” przeznaczony na klub zakładowy, w którym znajduje się korytarz, sala, WC, schody. Budynek pompowni II stopnia, w którym znajduje się: pompa nr 1, typ OS200B/5, nr fabryczny 327329, typ silnika SCDdm114r, nr fabr. silnika 69882, rok budowy 1998, pompa nr 2, typ OS150AM/S, pompa nr 3, typ OS250AM/4, nr fabryczny 327952, typ silnikaSCDdm114t, nr fabr. silnika 69536, pompa nr 4, typ OS200R/4, nr fabryczny 67884, typ silnika SCDdm114r, nr fabr. silnika 69877, rok budowy 1970, pompa nr 5, typ OS200A/4, nr fabryczny 159098, typ silnika A-114-4m, nr fabr. silnika 5650, rok budowy 1979, pompa nr6, typ OS200A/4, nr fabryczny 173099, typ silnika A-114-4m, nr fabr. silnika 5655, rok budowy 1979/1978, pompa nr 7, typ OS150AM/S, pompa próżniowa nr 1, typ PW4.22.1.1,pompa próżniowa nr 2, typ PW4.22.1.1, suwnica pomostowa z napędem ręcznym NR UDT277 WA 4T, rozdzielnia 20KV-3-12 cel, rozdzielnia 6KV-1-12 cel, rozdzielnia niskiego napięcia 1-13cel i 2 baterie kondensatorów, układ pomiarowo rozliczeniowy, pomost roboczy, rozdzielnia elektryczna napędów zasuw, rezerwowe silniki – 2 sztuki, pomieszczenie sterowni– pulpit sterujący oraz szafy sterownicze do 7 pomp. Łącznik, korytarz. Komory transformatorów 2x160, komory transformatorów 2x630 20x0,4KV, Portiernia – korytarz, WC, pomieszczenie portierni. Stara komora uderzeniowa, teraz magazyn. Budynek warsztatowy, w którym znajduje się pomieszczenie stolarni, pomieszczenie ślusarskie, pomieszczenie spawalni, akumulatorownia, szatnia elektryków, warsztat elektryczny, toaleta, umywalnia z prysznicami, stołówka, kotłownia, szatnia. Warsztat samochodowy z kanałem. Magazyn pomp głębinowych– pomieszczenie wielofunkcyjne, w którym znajduje się także suwnica pomostowa z napędem ręcznym NR UDT 276 WA. Budynek administracyjny, w którym znajduje się pomieszczenie socjalne, biura mistrzów i kierownika zakładu. Skład, magazynek przeznaczony do składowania butli gazów Budynek pomiarowy dla magistrali dn 600. Budynek pomiarowy dla magistrali dn 375/450. Komora zasuw dn 375/450.Nieczynny zbiornik. W działce leżą sieci wodne technologiczne -przesyłowe i sieci elektroenergetyczne.

 

Marciszów

478/2

działka zabudowana studnią i kioskiem sterowniczym; ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Działka porośnięta trawą i zielenią wysoką, na działce znajduje się słup energetyczny i lampy oświetleniowe

 

478/23

działka zabudowana studnią, nie jest ogrodzona

 

480/1

– działka zabudowana dwiema studniami i kioskiem sterowniczym. Działka ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych; zlokalizowany jest na niej staw filtracyjny

 

491/2

na działce znajduje się podziemny zbiornik wody

 

3

Ciechanowice

346/1

studnia nr 5, ogrodzenie z siatki niepowlekanej na słupkach betonowych o wymiarach boków 25,30m; 23,60m; 24,80m; 23,65m i średniej wysokości 1,5m. Brama dwuskrzydłowa i furtka łączna długość 4,6m i wysokości około 1,7m. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej 2,45 m z włazem stalowym, stalowy komin wentylacyjny, drabinka wejściowa stalowa, skrzynka zasilająca. Komora studni wyposażona w wodomierz nr. 98183, manometr, zawór zwrotny zasuwa odcinająca, głowica studni z pompą głębinową. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach 2,43m x 2,43m i średniej wysokości 2,80m, dach2

dwuspadowy, drzwi stalowe wys.2,0 m szer.1,0m. W działce leżą sieci wodne technologiczne, sieć elektroenergetyczna

346/2

studnia nr 4, ogrodzenie z siatki niepowlekanej na słupkach betonowych o wymiarach boków 23,20m, 25,40m, 22,00m, 22,10m i średniej wysokości 1,3m. Brama dwuskrzydłowa i furtką, łączna długość 4,5m i wysokości 1,7m. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej 2,5 m z włazem stalowym o średnicy 1,05m, stalowy komin wentylacyjny, drabinka wejściowa stalowa, skrzynka zasilająca. Komora studni wyposażona w wodomierz, manometr, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca, głowica studni z pompą głębinową. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach 2,43 m x 2,43 m i średniej wysokości3,10 m, dach dwuspadowy z rynną betonową. drzwi stalowe wys.2,1 m szer.1,0 m. W działce leżą sieci wodne technologiczne, sieć elektroenergetyczna

4

Marciszów

305/1

studnia nr 1A, nieruchomość częściowo ogrodzona, ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupkach metalowych o wymiarach boków wynoszących około 23,60 m;22,30 m; 23,70 m; 22,80 m i średniej wysokości 1,55 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej długość 4,2 m i średniej wysokości wynoszącej około 1,6 m. Studnia głębinowa betonowa o średnicy zewnętrznej wynoszącej około 2,40 m z włazem stalowymo średnicy około 1,05 m, wyposażona w komorę, stalowy komin wentylacyjny, drabinkę wejściową stalową, schody wejściowe i skrzynkę zasilającą. Komora studni głębinowej wyposażona w wodomierz, manometr, zawór zwrotny zasuwę odcinającą, głowice z rurą wznoszącą oraz pompę głębinową. Kiosk sterowniczy murowany o wymiarach zewnętrznych wynoszących około 2,40 m x 2,30 m i średniej wysokości około 2,80 m z dachem dwuspadowym z drzwiami stalowymi o wys. 2,08 m i szer. 1,0 m. Wewnątrz kiosku sterowniczego szafa zasilająca oraz szafa sterownicza dla studni i instalacja elektryczna oświetlenia wnętrza. Na nieruchomości w obszarze ogrodzonym przy bramie wjazdowej znajduje się studnia nie mająca związku z działalnością wodociągową, prawdopodobnie teletechniczna TP S.A. W działce leżą sieci wodne technologiczne i elektroenergetyczne

5

Nagórnik

78/9

w skład działki wchodzi: ogrodzenie z siatki niepowlekanej na słupkach stalowych o wymiarach 26,8 m x 1,2m x 9,8 m , łącznie o długości 73,2 mb., ujęcie wodne drenażowe.

6

Wieściszowice

435/74

ujęcie wody w Wieściszowicach wyłączone z eksploatacji

Dla wyżej opisanych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze prowadzone są księgi wieczyste nr: JG1K/00012267/5, JG1K/00012266/8, JG1K/00012268/2, JG1K/00011708/2, JG1K/00011709/9, JG1K/00014821/1, JG1K/00011107/9, JG1K/00023268/2.

Przedmiot dzierżawy może być rozszerzony przez strony w przypadku rozbudowy sieci wodociągowejoraz przyłączenia kolejnych odbiorców.

UWAGA:

W/w nieruchomości są obecnie w bezumownym posiadaniu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu. Gmina Marciszów posiada wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sygn. akt I C 1129/14 z nakazem wydania w/w nieruchomości, sieci i urządzeń. Wyrok jest prawomocny i stanowi tytuł wykonawczy.

Dzierżawą nie są objęte ruchomości stanowiące własność Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu, w tym  między innymi: wyposażenie obiektów w rzeczy nie służące zaopatrzeniu w wodę (np. meble, wyposażenie laboratorium itp.), środki transportowe, narzędzia nie służące zaopatrzeniu w wodę itp.

 

Gmina Marciszów posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla nieruchomości położonych w Ciechanowicach i Marciszowie. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RUZ.421.12.2019.UL zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.11.2016 roku nr DOW-S-VI.7322.115.2015.MRa w sprawie zmiany oznaczenia podmiotu uprawnionego na szczególne korzystanie z wód z Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu na Gminę Marciszów, jest ostateczna i prawomocna. Po podpisaniu umowy dzierżawy Gmina Marciszów wystąpi o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na dzierżawcę.

Maksymalna wielkość poboru wód z ujęć powierzchniowych i podziemnych wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.11.2016 roku nr DOW-S-VI.7322.115.2015.MRa wynosi: 8 656 522,50 m3 rok.

Dnia 16 lipca 2019 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wszczął na wniosek Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 marca 2019 r. WR.RUZ.421.12.2019.UL, wydanej w przedmiocie zmiany rozstrzygnięcia Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 r. DOW-S-VI.7322.115.2015.MRa, dotyczącego udzielenia WPWiK Sp. z o. o. w Wałbrzychu pozwolenia wodnoprawnego. Nadto, postanowieniem nr 93/2019/KUZ z dnia 24 lipca 2019 r. KUZ.424.99.5.2019.JA Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wstrzymał wykonanie ww. decyzji  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 marca 2019 r. WR.RUZ.421.12.2019.UL.

 

II. Obciążenia przedmiotu dzierżawy

Przed Sądem Rejonowym w Kamiennej Górze Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, Gminy Boguszów - Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno Zdrój, Gminy Walim, Gminy Wałbrzych, o ustanowienie służebności czerpania wody.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 17.09.2018 roku  sygn. akt  II Cz 697/18 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości władnących obejmujących: działki gruntu o nr ewidencyjnych: 128/2, 128/5, 128/11 położone w Gostkowie, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00019540/2, działki gruntu o nr ewidencyjnych: 2, 212, 214, 65, 325, 322 położone w Boguszowie-Gorcach, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SWłW/00052243/3, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 451/9 położoną w Boguszowie - Gorcach, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00057984/4, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 587/1 położoną w Szczawnie - Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SWł W/00045879/8, działki gruntu o nr ewidencyjnym 261, 262, obręb Śródmieście nr 27 położone w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00078396/8, działki gruntu o nr ewidencyjnych: 41, 54/1, 54/2 położone w Wałbrzychu, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SWłW/00009426/4, działki gruntu o nr ewidencyjnych: 260, 209/2, 268. 185, 280/1, 55/1, 41,253, 567, 169, 151, 68. 270, 286. 88 położone w Wałbrzychu, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00052157/3, służebności czerpania wody ze źródeł wodonośnych na następujących nieruchomościach obejmujących:

- działkę gruntu o nr 348/1, położoną w Ciechanowicach, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr JG1K/00012267/5, zabudowaną urządzeniami wodociągowymi;

- działkę gruntu o nr 348/2, położoną w Ciechanowicach, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr JG1K/00012266/8. zabudowaną urządzeniami wodociągowymi;

- działkę gruntu o nr 389/1, położoną w Ciechanowicach, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr JG1K/00012268/2, zabudowaną urządzeniami wodociągowymi;

- zabudowane działki gruntu o nr: 59, 36/1, 219/1, 241, 320, 310/2, 310/3, 310/5, 323/2, 310/8, 310/9, 572, 478/2, 478/4. 478/7, 478/8. 478/23, 478/25. 478/27, 480/1, 482/3, położone w Marciszowie, dla których Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr JG1K/00011709;

polegającej na prawie do korzystania ze znajdujących się tam instalacji i urządzeń wodociągowych, z prawem do współkorzystania i poboru wód podziemnych z ujęcia lewarowego Marciszów Dolny, ujęcia głębinowego Marciszów Dolny, ujęcia głębinowego Marciszów Górny, a także prawem do współkorzystania i poboru oraz uzdatniania wód powierzchniowych z rzeki Bóbr - w celu przesyłania pobranej i uzdatnionej wody do pozbawionych naturalnych źródeł wody terenów gmin: Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina – Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno – Zdrój, Walim, Wałbrzych, w wielkości nie większej niż 20.000 m 3 wody dziennie, za zapłatą na rzecz każdoczesnego właściciela wyżej opisanych nieruchomości comiesięcznego wynagrodzenia w kwocie 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych).

 

 

W dziale III księgi wieczystej nr JG1K/00011709/9 ujawnione jest ostrzeżenie z wniosku Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2018.JT o treści: „Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych realizowanej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 478/8 i nr 480/1, obr. 0003 Marciszów”.

 

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów wymienione nieruchomości oprócz działek nr 346/2 i 389/1 obręb Ciechanowice, nr 482/3, 491/2 obręb Marciszów i nr 435/74 obręb Wieściszowice położone są w jednostkach planistycznych określonych jako tereny zaopatrzenia w wodę. Na terenach użytkowanych rolniczo znajdują się działki  nr 389/1, 435/74 i 491/2, na terenach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszarach harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego – działka nr 346/2, na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - działka nr 482/3.

 

 

IV.  Warunki przetargu oraz dane dotyczące składania ofert

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty cenowej.
 2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów -  sekretariat (I piętro), nie później niż do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12.00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z  2016 r., poz. 1113 z późn. zm.) lub za pośrednictwem posłańca, za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej, nie będą otwarte i zostaną zwrócone oferentom. Otwarcie ofert, które wpłyną w terminie, nastąpi dnia 30.08.2019 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów – sala narad.

 

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 180.303 m2 wynosi:

a)     stała miesięczna stawka czynszu - 41.568,80 zł netto + należny podatek VAT

b)     oraz zmienna stawka czynszu netto (ustalana jako iloczyn:  ilości wody pobranej z ujęć z terenu gminy Marciszów i Kamienna Góra (uzdatnionej w dzierżawionych zakładach) pomnożonej przez stawkę za 1 m3 wody nie mniejszą niż 0,50 zł) + należny podatek VAT.

 

 1. Stawki zaoferowane w ofercie przetargowej czynszu dzierżawnego, o których mowa w pkt 3 lit. a) i b), począwszy od 2020 r. będą waloryzowane narastająco, corocznie do końca stycznia o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, publikowany przez prezesa GUS.
 2. Dzierżawca oprócz zaoferowanego czynszu dzierżawnego ponosić będzie wszelkie koszty i ciężary finansowe wymagane prawem, związane z użytkowaniem nieruchomości, ruchomości i wynikające z prowadzonej działalności w zakresie produkcji wody, w szczególności: podatku od nieruchomości, obowiązkowych przeglądów budowlanych.
 3. Czynsz zmienny, o którym mowa w pkt 3 lit. b), będzie naliczany przez Wydzierżawiającego po zakończeniu każdego kwartału. Podstawą jego naliczania będzie ilość wody wynikająca z oświadczenia podmiotu obowiązanego (Dzierżawcy) do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych (art. 552 ustawy Prawo Wodne), które Dzierżawca będzie zobligowany składać do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i którego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię będzie dostarczał każdorazowo Wydzierżawiającemu.

 

 

 1. Szczegółowy opis oceny oferty przetargowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 103.646,71 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 71/100) na konto Gminy Marciszów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Marciszów. W tytule wpłaty wadium należy wpisać „Dzierżawa gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów”. Komisja przetargowa przed otwarciem ofert stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.

 

 1. W przypadku odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu wadium zwraca się w sposób określony w punkcie 9.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 

 1.  Gmina Marciszów nie wymaga od Dzierżawcy zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków tj. na ujmowanie, uzdatnianie i hurtowe dostarczanie wody.

Dzierżawca będzie wykonywał tylko usługę wydobycia, uzdatniania i dostarczania hurtowo uzdatnionej wody gminnej jednostce budżetowej ZGK „Wodociągi Marciszowskie” oraz  Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu (w przypadku zainteresowania ze strony WZWIK-u takimi dostawami).

Na terenie Gminy Marciszów zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków zajmuje się gminna jednostka budżetowa ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, która ustala taryfy dla mieszkańców gminy Marciszów i wnioskuje o ich zatwierdzenie do Wód Polskich.

Gmina Marciszów zastrzega sobie, iż cena 1m3 netto hurtowej dostawy wody dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie”  może być maksymalnie wyższa o 15% od kosztów netto wyprodukowania 1mwody uzdatnionej.

Kalkulacja ceny hurtowej zostanie przekazana do akceptacji Gminie Marciszów. Cena hurtowa wody dla potrzeb Gminy Marciszów nie może być wyższa niż cena dostaw wody uzdatnionej innym podmiotom, których zaopatruje Dzierżawca z wydzierżawianych zakładów.

 

 1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty zamknięcia przetargu.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których oferent zobowiąże się w ramach dzierżawy do świadczenia usług w wydobycia, uzdatniania i hurtowej dostawy wody na terenie gminy Marciszów, w szczególności do realizacji następujących zadań:

1)     należytej, sprawnej obsługi i eksploatacji urządzeń będących przedmiotem dzierżawy,

2)     dbania o całodobową i bezawaryjną dostawę wody, o jakości odpowiadającej wodzie pitnej i pod odpowiednim ciśnieniu,

3)     bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów sieci wodociągowej,

4)     przywracanie do stanu poprzedniego terenu na którym wystąpiła awaria, a w przypadku dróg – do przejezdności, a ich nawierzchni do stanu poprzedniego,

5)     prowadzenie dokumentacji sieci i obiektów, z których korzysta Dzierżawca,

6)     prowadzenie ewidencji użytkowanych wodomierzy,

7)     prowadzenie ewidencji odbiorców usług,

8)     prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzedaży wody.

9)     prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego,

10) uczestnictwo oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli ujęć wody, przepompowni, wodociągów, przeprowadzanych przez organy do tego uprawnione oraz przez upoważnionych pracowników Gminy Marciszów

11) zabezpieczenia obiektów sieci wodociągowych przed dostępem osób nieuprawnionych,

12) dokonywanie corocznych przeglądów technicznych sieci wodociągowych oraz  jej urządzeń  i obiektów,

13) dostarczanie mieszkańcom  gminy wody pitnej  na własny koszt (przy pomocy beczkowozów) w przypadku braku wody z gminnej sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy,

14) likwidacja przyczyn i skutków odchyleń wody od obowiązujących norm jakości                                        i wymaganego ciśnienia,

15) stała współpraca ze służbami dozoru technicznego i sanitarno- epidemiologicznego,

16) przystąpienie do usuwania awarii w terminie max. 3 godzin od zgłoszenia awarii,

17) sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska,   uiszczaniu wymaganych  opłat na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienie ww. wykazu Wójtowi Gminy Marciszów do wiadomości

18) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z prowadzoną dzierżawą, a w szczególności:

     kosztów związanych z dostarczaniem wody, kosztów energii elektrycznej, opłat            za korzystanie ze środowiska (zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,            opłat do Urzędu Dozoru Technicznego, kar, (np. WIOŚ, PIP) oraz usług            telekomunikacyjnych, ubezpieczenia obiektu, kosztów remontów, zakupu urządzeń            i wymiany zużytych elementów, badań wody, itp

19) zasilanie energią elektryczną stacji uzdatniania wody z własnych agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza cztery godziny.

20) prowadzenie badań jakości ścieków i osadów ściekowych, zgodnie z wymaganą przepisami prawa częstotliwością,

21) zagospodarowanie odpadów powstających  w wyniku uzdatniania wody,

22) prowadzenie sprawozdawczości GUS,

23) zapewnienie wystarczającej ilości zatrudnionych pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody i sieci przesyłowe,

24) zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu, w tym minimum:

-       koparko - ładowarką  min. 1 szt.

-       beczką do wody pitnej o pojemności min. 3 m3  - min. 1 szt.

-       samochodem dostawczym min.1 szt.

-       ciągnikiem rolniczym z przyczepom o ładowności min. 3 ton.

-       spawarką do łączenia rur PCV/PE – 1 szt.

-       spawarką transformatorową min. 1 szt.

-       zagęszczarkami wibracyjnymi min. 2 szt.

-       pompą do wody lub innym urządzeniem do odwadniania wykopów min. 1 szt.

-       agregatem prądotwórczym o mocy min. 7 kW  min 1 szt 

25) przestrzeganie przepisów BHP i Kodeksu Pracy oraz przepisów branżowych przy wykonywanych pracach i obsłudze urządzeń oraz posiadanie niezbędnych kwalifikacji   uprawnień do ich wykonywania.

26) składanie w terminie do 20 grudnia każdego roku sprawozdań z bieżącej działalności Dzierżawcy w zakresie objętym umową w zakresie dostarczania wody, stan zaległości  z tytułu  korzystania z usług Dzierżawcy oraz wykonane remonty.

 

V. Oferta pisemna

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wypisem z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. 2.     kopię dowodu wniesienia wadium.

Kompletne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę, będących własnością gminy Marciszów. Nie otwierać do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12.30”.

VI. 

 1. Przetarg może się odbyć chociażby do przetargu zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Część jawna przetargu, polega na podaniu liczby otrzymanych ofert, sprawdzeniu dowodów wniesienia wadium, otwarciu ofert, sprawdzeniu ich kompletności oraz tożsamości oferentów, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszeniu, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
 3. Komisja przetargowa odmawia kwalifikacji do części niejawnej przetargu tych ofert, które nie spełniają warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści i informuje o tym fakcie oferentów.
 4. Komisja przetargowa przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, jeśli nie zmieniają one warunków przedłożonej oferty przetargowej.
 5. Przewodniczący komisji przetargowej informuje oferentów o przewidywanym terminie i miejscu części niejawnej i przewidywanym terminie zakończenia przetargu.
 6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje analizy i oceny ofert w oparciu o ustalone warunki przetargu i podejmuje decyzje odnośnie:

            1)    wyboru najkorzystniejszej oferty lub

2) organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, którzy złożyli        równorzędne oferty lub

            3)    nierozstrzygnięcia przetargu.

 1. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie oraz osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca nieruchomości.
 2. Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu, który zawiera m. in. informacje dotyczące osoby ustalonej jako Dzierżawca, wysokości czynszu, terminie jego wnoszenia.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej przesyła zawiadomienie uczestnikom przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Do kontaktów z oferentami uprawnieni są: Rafał Zdunek, tel. 75 619 41 90 oraz Renata Wolska tel. 75 741 02 08, wew. 36 w godz. pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30-15:30 poniedziałek – piątek.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, jak też prawo nierozstrzygnięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

 1. Druk formularza oferty- załącznik nr 1
 2. Opis oceny ofert - załącznik nr 2
 3. Wzór umowy dzierżawy - załącznik nr 3

Metryka

data wytworzenia
2019-08-01
data udostępnienia
2019-08-01
sporządzone przez
Wolska Renata
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
650
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.